Všechno je normalní

Galerie fotografií 2019

Osvětový projekt Všechno je normální, do kterého se zapojily známé české osobnosti, seznamuje už 3 roky veřejnost s projevy a následky ALZHEIMEROVY NEMOCI

Vzpomínky se prolínají do současnosti

Dávné vzpomínky na profesi, rekvizity, prostředí vyvolávají pocit, že ta doba pořád je… a naskakují stereotypy té doby… tak proč neohlásit zprávy?

Záměna produktů

Pasta na zuby nebo krém na boty? Holící pěna nebo šlehačka?

Záměna spotřebních produktů nastává zcela běžně… sprej jako sprej!

Záměna prostředí

Doma v garáži najde náčiní, nutkání jít na ryby a úpadek úsudku neohlídá, že kašna není rybník… léta chodil na ryby, a tak vyrazil.

Ovládání přístrojů už má své výpadky

Hudba je lék, vždycky uměl ten gramofon ovládat, těší se, že to půjde i dnes. Ale na stole neležely gramodesky, ale oplatky… malá záměna a je problém.

Dezorientace, kudy kam

Dveře jako dveře, jedny vedou na dvorek, druhé na rušnou ulici, to se splete raz dva.

Změna vnímání rozměrů

Zvyk je železná košile, vždycky krmil na Vltavě labutě, doma pro ně suší chleba… ale nějak vyrostly… to už není schopen rozpoznat.

Prezentace dávných úspěchů

Uvědomění si propadu funkcí mozku přináší frustraci a nutí vytahovat dávné úspěchy a být ještě platný, obdivovaný, být tím, o koho má okolí zájem.

Ztráta schopnosti rozpoznání reality a symboliky

Neví, kdo je kdo… tým lidí nebo klokanů… nadsázka, která symbolizuje, že už neví, s kým mluví…

Zapomínání

Zapomenout psa u obchodu, nebo dokonce nevzpomenout si, kde jsem ho uvázal. Anebo vyrazit na procházku jen s obojkem.

Záměna nástrojů

Nástroje, které léta používal, se mohou poplést. Vyrazit na kachny s hokejkou nebo puškou, plete se to, když jste myslivec i brankář.

Rutinní činnosti bez vědomého cíle

Vždycky pletla, dělá to automaticky, ani možná neví, pro koho plete, a že už má tu šálu dávno hotovou…

Ztráta soudnosti a rozpoznávání

Co je k jídlu a co není? Někdo nechce jíst vůbec, někdo si nepamatuje, že už obědval, a někdo je schopen sníst cokoli. A co teprve kuchařka, která ztrácí soudnost…

Poděkování

Děkujeme všem umělcům, partnerům i sponzorům za skvělé 3 roky skvělého nasazení a spolupráce. Edukace tématu Alzheimerovy nemoci je velmi důležitá.

Všechno je normalní

Galerie fotografií

Prostřednictvím těchto velkoformátových fotografií představujeme známé osobnosti v situacích, nad kterými se většina lidí pozastaví. Avšak právě tyto zvláštní projevy nemoci jsou pro lidi s demencí NORMÁLNÍ a přitom jim i jejich blízkým ztěžují život.